Induksieverwarming vir chemiese vate bondelreaktors is die mees gevorderde presisieverwarmingsmetode beskikbaar vir enige vloeistofverwerking.

=